Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recenze ke komentáři knihy Zjevení

Wilfrid J. Harrington: Kniha Zjevení

(Praha 2012 : Karmelitánské nakladatelství, 273 stran)

 

     Už několik let skupina biblistů pod názvem ediční řady Sacra pagina vydává nové komentáře k novozákonním knihám. A protože jsem velice spokojený při svých přípravách na kázání s předchozími vydanými čtyřmi komentáři k evangeliím, ocenil jsem možnost získat i tuto sbírku ke knize Zjevení. Pan Wilfrid J. Harrington vystudoval teologii na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě a biblistiku v École Biblique v Jeruzalémě. Jeho přístup je ovšem maximálně ekumenický a odborně zaměřený. Mnohé, co ve svých velice pečlivých studiích zmiňuje je odvážnou výzvou do vlastních řad své domovské církve.

     Co je tedy hlavním obsahem jeho práce? Sám autor o svém komentáři píše: „Podařilo se mi rozpoznat, o čem jsem přesvědčen, že bylo Janovým záměrem, a pokusil jsem se to srozumitelně podat. Jsem si nicméně vědom, že existuje více myšlenkových linií výkladu tohoto díla, které je bohaté ve své poesii, barvité ve své představivosti a hluboké ve své teologii.“ Jaké je tedy stěžejní před-porozumění autora? Kniha Zjevení byla primárně psána pro konkrétní adresáty věřících sedmi sborů v Malé Asii zhruba na sklonku 1. století po Kristu. Ne nutně do období pronásledování, i když s vyhlídkou, že začít může. Pokud začne, mají křesťané zůstávat věrní svému přesvědčení, a to i za cenu ztráty svých životů. Smrt je pak součásti Božího plánu, a může mít veliký význam nejen pro žijící na zemi, ale také pro ony umírající v nebeské liturgii. Ta je velmi odvážně líčená v celém dopise zřejmě samotným apoštolem Janem, i když autor připouští, že může jít i o Jana jiného. To podstatné je ovšem onen Janovský laskavý a zároveň důrazný tón pastoračního zájmu: „Buďte odvážní, jako byl odvážný váš Pán Ježíš Kristus, který je nyní ve slávě a má vše pod svojí kontrolou, a to ať se děje, co se děje.“

     Ano, to je hlavní důraz celé práce: Bůh v Kristu si používá zlo pro své misijní záměry s tímto světem. Je to opak dualismu, nebo dokonce opak hororu, když zlo vládne všemu. Víra v Boží svrchovanou moudrost navzdory všemu má vést k naději, kterou nemůže ani pronásledování zastavit. Wilfrid J. Harrington, jak je u něho zvykem, nejdříve svým čtenářům nabídne oficiální biblický text. Vždy po logickém úseku jedné kapitoly s možností alternativních osobních překladů. Pak následuje pečlivé významové seznamování jednotlivých slovíček a slovních obratů jednotlivých veršů s občasnými exkurzi. Každou kapitolu pak končí celkovou interpretací. Následují zdroje, kde může zvídavý čtenář pokračovat ve studiu doplňujících materiálů. Vše je přehledné, srozumitelné, precizní. A přitom se autor odvažuje nezřídka přiznat, že jednoduše neví … Pokora je tedy prostoupená celou jeho prací.

     Čím mě kniha Zjevení nejvíce zaujala a čím naopak zklamala? Zaujala mě svým misijním i pastoračním zaměřením. Byl jsem překvapen, jak je Bůh interpretován stále jako dobrý Bůh, který hledá cestu k člověku. Také se mě velice dotkly obrazy, se kterými kniha Zjevení neustále operuje. Interpretace obrazů na Boží lid v těžkostech je jednoduše úžasná! Také propojení nebeské a pozemské liturgie. A zklamala? Vlastně ani nevím. Snad tím, že je kniha o dost tenčí než výklady k evangeliím, kde ale zase na druhé straně vždy spolupracovalo více autorů. S celkového kontextů je navíc jasné, že knihou Zjevení se vždy věnovalo méně odborníků, než přirozeně jednotlivými evangelii.

     Tuto knihu jsem si koupil, abych měl inspirací k biblickým hodinám v Plzní a Horšovském Týně, kde jí zrovna probíráme. Také ke kázáním, když je v liturgii text ze Zjevení. Osobně jsem ale toužil zase trochu více proniknout do tajů této prazvláštní biblické knihy, která byla dlouho předmětem mnoha diskusí uvnitř církve, než byla přidána do kánonu Nového Zákona. Také vždy byla inspirací k umění, stejně jako zdrojem různých starých i nových sekt. Osobně jsem i díky ní mohl věřícím připomínat, že jí nemáme číst jako návod, jak dopadne konec světa, že o tom vlastně vůbec není, a že se jednoduše nemusíme bát. Naopak! Kniha Zjevení povzbuzuje ke statečnosti a naději!

     Doporučil bych jí všem kazatelům a vedoucím domácích skupinek, kterých se lidé ptají na závažné věci týkajících se vzrůstajícího zla, zvláště v dnešní nelehké době nové éry tzv. celosvětových teroristických útoků, ale také ekologických a utečeneckých problémů. Celkově ale především, jak číst správně Písmo svaté, aby nám bylo co nejvíce pomocí naší víře, naději a lásce. Nejen knihu Zjevení. Velice doporučuji.

JK.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář